Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά κινείται προς τη Βάρη – Συνεχείς αναζωπυρώσεις – ΤΑ ΝΕΑ  ΤΑ ΝΕΑΑνεξέλεγκτη η πυρκαγιά κινείται προς τη Βάρη – Συνεχείς αναζωπυρώσεις – ΤΑ ΝΕΑ  ΤΑ ΝΕΑΑνεξέλεγκτη η πυρκαγιά κινείται προς τη Βάρη – Συνεχείς αναζωπυρώσεις – ΤΑ ΝΕΑ  ΤΑ ΝΕΑΟι τοπικές ειδήσεις σας – Βάρη – Ειδήσεις Google