Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφ. Μαρκοπούλου  902.grΑποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφ. Μαρκοπούλου  902.grΑποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφ. Μαρκοπούλου  902.grΟι τοπικές ειδήσεις σας – Βάρη – Ειδήσεις Google