Αυτές οι περιοχές της Αττικής έχουν τον πιο μολυσμένο αέρα λόγω της φωτιάς  ΤΑ ΝΕΑΑυτές οι περιοχές της Αττικής έχουν τον πιο μολυσμένο αέρα λόγω της φωτιάς  ΤΑ ΝΕΑΑυτές οι περιοχές της Αττικής έχουν τον πιο μολυσμένο αέρα λόγω της φωτιάς  ΤΑ ΝΕΑΟι τοπικές ειδήσεις σας – Βάρη – Ειδήσεις Google