Γαλλία-Βουλευτικές εκλογές: Πρώτος σε έδρες ο Μακρόν, αλλά χωρίς βέβαιη πλειοψηφία στη Βουλή  iefimeridaΓαλλία-Βουλευτικές εκλογές: Πρώτος σε έδρες ο Μακρόν, αλλά χωρίς βέβαιη πλειοψηφία στη Βουλή  iefimeridaΓαλλία-Βουλευτικές εκλογές: Πρώτος σε έδρες ο Μακρόν, αλλά χωρίς βέβαιη πλειοψηφία στη Βουλή  iefimeridaΟι τοπικές ειδήσεις σας – Βάρη – Ειδήσεις Google