Κωνσταντίνα Αδάμου: Ποια είναι η ανεξάρτητη βουλευτής που υπερψήφισε την αμυντική συμφωνία Ελλάδας -Γαλλίας  iefimeridaΚωνσταντίνα Αδάμου: Ποια είναι η ανεξάρτητη βουλευτής που υπερψήφισε την αμυντική συμφωνία Ελλάδας -Γαλλίας  iefimeridaΚωνσταντίνα Αδάμου: Ποια είναι η ανεξάρτητη βουλευτής που υπερψήφισε την αμυντική συμφωνία Ελλάδας -Γαλλίας  iefimeridaΟι τοπικές ειδήσεις σας – Βάρη – Ειδήσεις Google