Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα: Ο μεγάλος έρωτας στα 17, το παιδί που δεν ήρθε και η Εθνική Πινακοθήκη  NewsITΜαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα: Ο μεγάλος έρωτας στα 17, το παιδί που δεν ήρθε και η Εθνική Πινακοθήκη  NewsITΜαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα: Ο μεγάλος έρωτας στα 17, το παιδί που δεν ήρθε και η Εθνική Πινακοθήκη  NewsITΟι τοπικές ειδήσεις σας – Βάρη – Ειδήσεις Google