Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Περιφρούρηση έξω από τα campus μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποδομές των Πανεπιστημίων  News247.grΠανεπιστημιακή Αστυνομία: Περιφρούρηση έξω από τα campus μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποδομές των Πανεπιστημίων  News247.grΠανεπιστημιακή Αστυνομία: Περιφρούρηση έξω από τα campus μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποδομές των Πανεπιστημίων  News247.grΟι τοπικές ειδήσεις σας – Βάρη – Ειδήσεις Google