Πλατεία Συντάγματος: Ολοκληρώνεται η ανάπλαση  Η ΚαθημερινήΠλατεία Συντάγματος: Ολοκληρώνεται η ανάπλαση  Η ΚαθημερινήΠλατεία Συντάγματος: Ολοκληρώνεται η ανάπλαση  Η ΚαθημερινήΟι τοπικές ειδήσεις σας – Βάρη – Ειδήσεις Google