ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/11

Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/11 εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/11

Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/11 εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,  47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/11
Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/11 εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης