ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/11
/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/11 εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/11
/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/11 εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,  48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/11 /2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00
Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/11 εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης