26η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 (δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/11/2022 (δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.

26η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 (δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/11/2022 (δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 26η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 (δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/11/2022 (δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης