Υπουργείο Δικαιοσύνης: Κατέθεσε τροπολογία που θα ρυθμίζει θέματα σύνθεσης δικαστηρίων ανηλίκων  iefimeridaΥπουργείο Δικαιοσύνης: Κατέθεσε τροπολογία που θα ρυθμίζει θέματα σύνθεσης δικαστηρίων ανηλίκων  iefimeridaΥπουργείο Δικαιοσύνης: Κατέθεσε τροπολογία που θα ρυθμίζει θέματα σύνθεσης δικαστηρίων ανηλίκων  iefimeridaΟι τοπικές ειδήσεις σας – Βάρη – Ειδήσεις Google