Προσλήψεις 684 ατόμων με 8μηνες συμβάσεις σε Δήμους μέσω ΑΣΕΠ. Οι Δήμοι που θα προσλάβουν

684 συμβσιούχοι θα προσληφθούν στους δήμους μετά από αποφασεις που υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός εσωτερικών Αλέξανδρος Χαρίτσης.
Συγκεκριμένα οι προσλήψεις αφορούν

Τετρακόσιους έντεκα συμβασιούχους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνη διάρκεια) για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού.
Εκατόν δεκατρείς συμβασιούχους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνη διάρκεια) σε ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι λοιπών αντικαταβολών από τους ωφελούμενους.
Εκατόν εξήντα συμβασιούχους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνη διάρκεια)σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις τρεις αποφάσεις όπου αναφέρονται οι Δημοι στους οποίους θα γίνουν οι προσλήψεις όπως και τον αριθμό των θέσεων κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους
Απόφαση 1
Απόφαση 2
Απόφαση 3

Νότια Προάστια 01/05/2019

ΑΣΕΠ