Άλιμος: Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου

25 θέματα θα απασχολήσουν το Δ.Σ. του δήμου Αλίμου στην δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) την Τετάρτη 25 Σεπτέμβριου 2019 και ώρα 20:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Δημαρχειο

1ο ΘΕΜΑ Ορισμός και Εξουσιοδότηση νόμιμων εκπροσώπων στους λογαριασμούς του Δήμου Αλίμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με τα πιστωτικά ιδρύματα.

2ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου».

3ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου».

4ο ΘΕΜΑ Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλίμου στον Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.

5ο ΘΕΜΑ Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 236/2019 απόφασης με θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 73/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου με θέμα «Σύσταση δύο (2) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου, σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης».

6ο ΘΕΜΑ Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο “Ψηφιακή Αναβάθμιση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Αλίμου” με Κωδικό ΟΠΣ5031645 στο Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής “Αττική 2014-2020” (ΑΤΤ068, Α/Α ΟΠΣ:2616).

7ο ΘΕΜΑ 10η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλίμου έτους 2019.

8ο ΘΕΜΑ 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2019.

9ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή Κ.Α.Π. μηνός Αυγούστου έτους 2019.

10ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.

11ο ΘΕΜΑ Έκτακτη επιχορήγηση στα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

12ο ΘΕΜΑ Αίτημα προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας για την αύξηση του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2019 καθώς και όλων των επόμενων ετών, λόγω της αύξησης των παιδιών στα νηπιαγωγεία του Αλίμου, που προέκυψε από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διετούς προσχολικής αγωγής.

13ο ΘΕΜΑ Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ».

14ο ΘΕΜΑ Ανανέωση αδειών και χορήγηση νέων αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης.

15ο ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικού Διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επανακατασκευή παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο».

16ο ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ».

17ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός ξερού πεύκου επί της οδού Καλαβρύτων 19.

18ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός ξερού πεύκου επί της οδού Μενάνδρου 10.

19ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη μιας (1) κουτσουπιάς στην οδό Αυξεντίου 3.

20ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) ελαιόδεντρου επί της οδού Επονιτών 18.

21ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) πεύκου επί της οδού Κρήτης 1.

22ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη δύο (2) δένδρων κουκουναριάς επί της Λεωφόρου Καλαμακίου 75.

23ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) πεύκου επί της οδού Σκανδείας 21 και Μυρτιδιωτίσσης 39.

24ο ΘΕΜΑ Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα «Διοργάνωση παρουσίασης κρητικών τοπικώνεθίμων – Κρητικός Τρύγος – Πάτημα σταφυλιών – Απόσταξη τσικουδιάς – Κρητικό γλέντι».

25ο ΘΕΜΑ Έγκριση διοργάνωσης Εκδήλωσης για την παγκόσμια ημέρα Τρίτης Ηλικίας.


Δες άλλες ειδήσεις από τον Άλιμο εδώ

Notia Today 21 Σεπτεμβρίου 2019