Αρης Βούλας – Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 09-06-2019

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 09 /06/2019 και ώρα 19:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας (κάτω από την γέφυρα της Λ. Βουλιαγμένης) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γ.Σ.
2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας αθλητικής περιόδου.
4. Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.
5. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της παρελθούσας χρήσης.
6. Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 2019 – 2020.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 10/06/2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα.

Δες άλλες αθλητικές ειδήσεις εδώ

Δες ειδήσεις από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εδώ

Νότια Προάστια 15 Μαϊου 2019

Αρης Βούλας