ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ από την «Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε.» (Πρώτη Είδηση)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ από την «Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε.» (Πρώτη Είδηση)on October 4, 2022 at 6:17 am

Post ContentPost ContentElliniko-Argyroupoli RSS

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια οικοσκευής για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων του προγράμματος « ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΕΓΩΝ » από την Αναπτυξιακή Εταιρεία « Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε. » (Πρώτη Είδηση)Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια οικοσκευής για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων του προγράμματος « ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΕΓΩΝ » από την Αναπτυξιακή Εταιρεία « Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε. » (Πρώτη Είδηση)on October 4, 2022 at 6:05 am

Post ContentPost ContentElliniko-Argyroupoli RSS

«Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σεμιναρίων (Πρώτη Είδηση)«Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σεμιναρίων (Πρώτη Είδηση)on October 3, 2022 at 5:52 am

Post ContentPost ContentElliniko-Argyroupoli RSS