10 Προσλήψεις στον Δήμο Τρικκαίων για την Εναρμόνιση Οικογενειακής ζωής

10 Προσλήψεις στον Δήμο Τρικκαίων για την Εναρμόνιση Οικογενειακής ζωής

10 Προσλήψεις στον Δήμο Τρικκαίων για την Εναρμόνιση Οικογενειακής ζωής Ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Η «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο Δήμο Τρικκαίων εδρεύει στα Τρίκαλα, και τα άτομα που πρόκειται να προσληφούν, ανά υπηρεσία, […]