1500 ειδικούς φρουρούς θα προσλάβει η Ελληνική Αστυνομία. Δες τον διαγωνισμό

Προκηρύχθηκε από την Ελληνική αστυνομία ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 1500 ειδικών φρουρών.
Το 80% των θέσεων, δηλαδή 1200 άτομα θα καλυφθεί από αποφοίτους όλων των τύπων των Λυκείων, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ., με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.
Το υπόλοιπο 20% δηλαδή τριακόσια άτομα, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν

Ειδικος φρουρος

α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή
β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο από σχολή της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Δικαίωμα συμμετοχής στυον διαγωνισμό έχουν όλοι οι Ελληνες πολίτες, Άνδρες – Γυναίκες που δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας ως ημερομηνία Γέννησης υπολογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους που γεννήθηκαν.
Μερικά ακόμα απαιτούμενα από τον διαγωνισμό χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο υποψήφιος είναι:
Δεν θα πρέπει να έχουν τατουάζ που να είναι εμφανές είτε με χειμερινή είτε με καλοκαιρινή στολή.’
Επιπλέον αν φέρουν τατουάζ που δεν είναι εμφανές αυτό δεν θα πρέπει να αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου.
Το ανάστημα των υποψηφίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς παπούτσια.
Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Η προθεσμία λήξης κατάθεσης υποχηφιωτήτων είναι η 26η Αυγούστου και ώρα 15:00.
Μπορείς να δείς την αναλυτική προκύρηξη του διαγωνισμού και ότι χρειάζεσαι για να λάβεις μέρος  από το site της Ελληνικής Αστυνομίας που θα βρεις εδώ

Δες άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ εδώ

Notia Today 7 Αυγούστου 2019