Διαγωνισμός μίσθωσης απορριμματοφόρου από τον Δήμο Αλίμου προϋπολογισμού 60.000€

Διαγωνισμό προκυρρήσει ο Δήμος Αλίμου για την μίσθωση Απορριμματοφόρου, για έκτακτες ανάγκες του Δήμου, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 60.000€.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 μήνες.
Ο διαγωνισμός θα

διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αλίμου, οδός Αριστοτέλους 53 την 23/07/2019,
ώρα 10:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών),
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή 23/07/2019 και ώρα 10:00.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού.

Δες την προκύρηξη του Διαγωνισμού εδώ

Δες άλλες ειδήσεις από τον Δήμο Αλίμου εδώ

Notia Today 13 Ιουλίου 2019