Δήμος Αλίμου:Διακήρυξη διαγωνισμού για κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107» Εκτιμώμενης αξίας 32.120,19 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλίμου, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , στις 30-7-2019 και ώρα 11:00πμ και από την Επιτροπή Διαγωνισμού όπως αυτή ορίστηκε με την υπ΄αριθμ.315/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλίμου

Δες την αναλυτική διακήρυξη και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ

Δες άλλες ειδήσεις από τον Αλιμο εδώ

Notia Today 17 Ιουλίου 2019