Δώρο του Πάσχα. Πότε καταβάλλεται, τι ποσό δικαιούστε

Εάν ο εργοδότης δεν το καταβάλλει η αργήσει να το καταβάλει έχει βαρύτατες συνέπειες και κινείται η αυτόφωρη διαδικασία

Το δώρο του Πάσχα είναι υποχρεωτικό να καταβληθεί σε εργαζόμενους μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη.
Δικαιούνται να το λάβουν όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
Εάν ο εργοδότης δεν το καταβάλλει η αργήσει να το καταβάλει έχει βαρύτατες συνέπειες και κινείται η αυτόφωρη διαδικασία.
Για την καταβολή του δώρου υπολογίζεται η εργασία που έχει κάνει ο υπάλληλος από την 1η Ιουνίου μέχρι και τις 30 Απριλίου.
Υπάλληλος ο οποίος εργάστηκε όλο αυτό το διάστημα δικαιούνται σαν δώρο Πάσχα να λάβει μισό μηνιαίο μισθό.
Αν δεν αμείβεται με μισθό αλλά με ημερομίσθιο τότε δικαιούται 15 ημερομίσθια.

Νότια Προάστια 22/04/2019

Δωρο πασχα