ΕΟΦ: Ανάκληση κρεμοσάπουνων που πωλούνται από το SM Γαλαξίας

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδας προϊόντων που πωλούνται από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας.
Οι παρτίδες είναι οι 1803 και 1804 που λήγουν αντίστοιχα τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Μάρτιο του 2012.
Αφορούν τα προϊόντα Γαλαξίας Μάνγο Κρεμοσάπουνο (παρτίδα 1803) και Γαλαξίας Μέλι & Γάλα κρεμοσάπουνο (παρτίδα 1804).
Ο λόγος της ανάκλησης είναι ότι ο συνολικός αριθμός των αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών ήταν εκτός ορίων ενώ βρέθηκε και το βακτηρίδιο «Pseudomonas putida».

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση παρτίδων καλλυντικών προϊόντων «Γαλαξίας μάγκο
κρεμοσάπουνο (lot: 1803)» και «Γαλαξίας μέλι & γάλα κρεμοσάπουνο
(lot:1804)»

Παρασκευαστής: ΖΥΓΟΣ ΕΛΛΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 9 του Ν.1316/83.
2. Το άρθρο 25, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα.
3. Τις εκθέσεις δοκιμών αναλύσεων υπ΄αριθμ. 82-19 & 83-19 του μικροβιολογικού
εργαστηρίου/ΕΟΦ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάκληση των παρτίδων, 1803 (ημ. ληξ.: 12-2020) του καλλυντικού προϊόντος
“Γαλαξίας, μάνγκο, Κρεμοσάπουνο” και 1804 (ημ. ληξ.: 03-2021) του καλλυντικού
προϊόντος “Γαλαξίας, μέλι & γάλα, Κρεμοσάπουνο”. Στις ανακαλούμενες παρτίδες, μετά από
εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο συνολικός αριθμός των αερόβιων μεσόφιλων
μικροοργανισμών ήταν εκτός ορίων ενώ παράλληλα ταυτοποιήθηκε το βακτηρίδιο
“Pseudomonas putida”. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές
των προϊόντων.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της Δημοσιάς Υγείας. Η
εταιρεία ΖΥΓΟΣ ΕΛΛΑΣ η οποία έχει πραγματοποιήσει τη διάθεση των παρτίδων των
προϊόντων στην Ελληνική Αγορά οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του
προϊόντος προκειμένου να τις αποσύρει.
Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και
να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.
Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ/ΔΣ

Μαλέμης Ιωάννης

Δες εδώ άλλες ειδήσεις για την Υγεία

Νότια Προάστια 06 Μαϊου 2019

Εθνικος οργανισμος φαρμακων