Ηλιούπολη – Άλιμος – Ελληνικό Αργυρούπολη – Γλυφάδα – Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Φιλόδημος ΙΙ τα ποσά που παίρνουν μέχρι στιγμής οι Δήμοι για το 2019

Τα Ειδικά Επενδυτικά Προγράμματα Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος Ι» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις πολύ μεγάλες ανάγκες σε υποδομές στις τοπικές κοινωνίες.
Ο Φιλόδημος Ι τελείωσε και σειρά έχει πάρει ο Φιλόδημος ΙΙ, που ήδη ξεκίνησε να καλύπτει ανάγκες στις τοπικές κοινωνίες.
Ετσι τα ποσά για το 2019 που αναγράφονται ανά Δήμο στην σελίδα του Φιλόδημου στο Υπουργείο εσωτερικών έχουν ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ποσό από επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ 376.500,00€ Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου 0,00€ Σύνολο 376.500,00 €

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ποσό από επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ 316.000,00€ Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου 0,00€ Σύνολο 316.000,00 €

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ποσό από επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ 295.700,00€ Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου 0,00€ Σύνολο 295.700,00 €

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ποσό από επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ 453.400,00€ Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου 0,00€ Σύνολο 453.400,00 €

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ποσό από επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ 301.200,00€ Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου 0,00€ Σύνολο 301.200,00 €

Τα χρήματα από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ σύμφωνα με την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών θα καλύψουν τους παρακάτω τομείς

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
«Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας»
«Επέκταση, βελτίωση και συντήρηση λιμενικών υποδομών»

Δες άλλες ειδήσεις εδώ

Νότια Προάστια 11 Ιουνίου 2019