Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης

Συνολικά για το 2018 στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης δαπανήθηκε το ποσό των 886.000€

Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης για το 2018 ξόδεψε από ίδιους πόρους 248.800 ευρώ για συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και για το ίδιο έργο χρηματοδοτήθηκε με 251.200 ευρώ από τον Φιλόδημο. Ετσι για αυτό το έργο δαπανήθηκε μισό εκατομμύριο ευρώ. Επίσης έλαβε από τον Φιλόδημο 140.000€ για προμήθεια μηχανημάτων. Τέλος για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών ο Δήμος χρηματοδότησε το έργο με 20.000€ και έλαβε χρηματοδότηση 226.000€ (σύνολο δαπανών έργου 246.000€).

Τα τρία ποσά αφορούν το πρώτο το ποσό που έχει καλυφθεί απότον Φιλόδημο, το δεύτερο το ποσό που εχει καλυφθεί από ίδια ποσά και το τρίτο το συνολικό ποσό που ξοδεύθηκε για το έργο

Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 €
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 251.200,00 € 248.800,00 € 500.000,00 €
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 226.000,00 € 20.000,00 € 246.000,00 €

Δες άλλες ειδήσεις από τον  Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης εδώ

Αναλυτικά τα εργα στο site του Φιλόδημος μπορείτε να τα δείτε εδώ

Αργυρούπολη Ελληνικό 05/04/2019

Φιλόδημος