Δήμος Αλίμου

Συνολικά για το 2018 στον Δήμο Αλιμου δαπανήθηκε το ποσό των 688.479,57€

Ο Δήμος Αλίμου για το 2018 ξόδεψε από ίδιους πόρους 41.258 ευρώ για συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και για το ίδιο έργο χρηματοδοτήθηκε με 194.900 ευρώ από τον Φιλόδημο.
Ετσι για αυτό το έργο δαπανήθηκαν 236.158 ευρώ. Επίσης έλαβε από τον Φιλόδημο 130.000€ για προμήθεια μηχανημάτων και χρηματοδότησε από ίδιους όρους 60.000€, δαπανώντας έτσι σε σύνολο 190.000€.
Τέλος για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών ο Δήμος χρηματοδότησε το έργο με 44.321,57€ και έλαβε χρηματοδότηση 218.000€ (σύνολο δαπανών έργου 262.321,57€).
Τα τρία ποσά αφορούν το πρώτο το ποσό που έχει καλυφθεί από τον Φιλόδημο, το δεύτερο το ποσό που εχει καλυφθεί από ίδια ποσά και το τρίτο το συνολικό ποσό που ξοδεύθηκε για το έργο
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 130.000,00 € 60.000,00 € 190.000,00 €
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 194.900,00 € 41.258,00 € 236.158,00 €
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 218.000,00 € 44.321,57 € 262.321,57 €

Δες άλλες ειδήσεις από τον Δήμο Αλίμου εδώ

Δες τα ποσά που αφορούν τον Δήμο Αλίμου στον Φιλόδημο εδώ

Αλιμος 05/04/2019

Φιλόδημος