Δήμος Γλυφάδας

Συνολικά για το 2018 στον Δήμο Γλυφάδας δαπανήθηκε το ποσό των 4.964.528€

Ο Δήμος Γλυφάδας για το 2018 ξόδεψε από ίδιους πόρους 2.670.940 ευρώ για συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και για το ίδιο έργο χρηματοδοτήθηκε με 293.900 ευρώ από τον Φιλόδημο.
Ετσι για αυτό το έργο δαπανήθηκαν 2.964.840,00 €. Επίσης έλαβε από τον Φιλόδημο 170.000€ για προμήθεια μηχανημάτων και χρηματοδότησε από ίδιους όρους 28.400,00 €, δαπανώντας έτσι σε σύνολο 198.400,00 €.
Τέλος για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών ο Δήμος χρηματοδότησε το έργο με 1.272.288,40 € και έλαβε χρηματοδότηση 259.000,00 € (σύνολο δαπανών έργου 1.531.288,40 €).
Τα τρία ποσά αφορούν το πρώτο το ποσό που έχει καλυφθεί από τον Φιλόδημο, το δεύτερο το ποσό που εχει καλυφθεί από ίδια ποσά και το τρίτο το συνολικό ποσό που ξοδεύθηκε για το έργο
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 170.000,00 € 28.400,00 € 198.400,00 €
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 293.900,00 € 2.670.940,00 € 2.964.840,00 €
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 259.000,00 € 1.272.288,40 € 1.531.288,40 €

Δες άλλες ειδήσεις από τον Δήμο Γλυφάδας εδώ

Δες την σελίδα του Φιλόδημου για τον Δήμο Γλυφάδας εδώ

Γλυφάδα 05/04/2019

Φιλόδημος