Δήμος Ηλιούπολης 

Συνολικά για το 2018 στον Δήμο Ηλιούπολης δαπανήθηκε το ποσό των 943.160€

Ο Δήμος Ηλιούπολης για το 2018 ξόδεψε από ίδιους πόρους 144.400 ευρώ για συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και για το ίδιο έργο χρηματοδοτήθηκε με 288.800 ευρώ από τον Φιλόδημο.
Ετσι για αυτό το έργο δαπανήθηκαν 433.200 ευρώ. Επίσης έλαβε από τον Φιλόδημο 159.600€ για προμήθεια μηχανημάτων. Τέλος για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών ο Δήμος χρηματοδότησε το έργο με 100.000€ και έλαβε χρηματοδότηση 250.000€ (σύνολο δαπανών έργου 350.000€).
Τα τρία ποσά αφορούν το πρώτο το ποσό που έχει καλυφθεί απότον Φιλόδημο, το δεύτερο το ποσό που εχει καλυφθεί από ίδια ποσά και το τρίτο το συνολικό ποσό που ξοδεύθηκε για το έργο
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 159.960,00 € 0,00 € 159.960,00 €
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 288.800,00 € 144.400,00 € 433.200,00 €
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 250.000,00 € 100.000,00 € 350.000,00 €

Δες άλλες ειδήσεις από τον Δήμο Ηλιούπολης  εδώ

Δες αναλυτικά τις δαπάνες στον Δήμο Ηλιούπολης στην σελίδα του Φιλόδημος εδώ

Ηλιούπολη 05/04/2019

Φιλόδημος