Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Συνολικά για το 2018 στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δαπανήθηκε το ποσό των 742.044,28€

Ο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το 2018 δεν ξόδεψε από ίδιους πόρους χρήματα για συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.Για το ίδιο έργο χρηματοδοτήθηκε με 176.900 ευρώ από τον Φιλόδημο.
Επίσης έλαβε από τον Φιλόδημο 135.000€ για προμήθεια μηχανημάτων και χρηματοδότησε από ίδιους όρους 90.000,00 €, δαπανώντας έτσι σε σύνολο 225.000,00 €.
Τέλος για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών ο Δήμος χρηματοδότησε το έργο με 116.144,00 € και έλαβε χρηματοδότηση 224.000,00 € (σύνολο δαπανών έργου 340.144,28 €).
Τα τρία ποσά αφορούν το πρώτο το ποσό που έχει καλυφθεί από τον Φιλόδημο, το δεύτερο το ποσό που εχει καλυφθεί από ίδια ποσά και το τρίτο το συνολικό ποσό που ξοδεύθηκε για το έργο
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 135.000,00 € 90.000,00 € 225.000,00 €
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 176.900,00 € 0,00 € 176.900,00 €
Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 224.000,00 € 116.144,28 € 340.144,28 €

Δες άλλες ειδήσεις από τον Δήμο Βάρης Βουλας Βουλιαγμένης εδώ

Δες την σελίδα του Φιλόδημος για τον Δημο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εδώ

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη 05/04/2019

Φιλόδημος