Φιλόδημος. Μάθε με ένα κλικ τα έργα που έγιναν στον Δήμο σου

Σε εφαρμογή μπήκε η πλατφόρμα του υπουργείου εσωτερικών μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί άνετα και εύκολα να πληροφορηθεί για τα έργα που έχουν γίνει στον δήμο του.
Στην εφαρμογή λειτουργεί χάρτης της Ελάδας όπου με κλικ στην περιοχή που σε ενδιαφέρει εμφανίζονται τα εργα, ο προϋπολογισμός και η ποσόστοση κάλυψης του και από ποιό φορέα.
Ο χάρτης είναι δομημένος ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα και δήμο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα ανανεώνεται κάθε φορά που εντάσσεται ένα νέο έργο.
Το υπουργείο φρόντισε κατά την κατασκευή του site να υπάρχει πρόβλεψη να μπορεί χρήστης να το μοιράζεται στα social ή να το ενσωματώνει σε κάποιο site.
Το ποσό που έχι διατεθεί στους Δήμους μέχρι σήμερα ξεπερνάει τα 2 δισεατομμύρια.
Μέσω του Φιλόδημος, οι δήμοι και οι περιφέρειες εξασφαλίζουν χρηματοδοτήσεις για βασικές ανάγκες σε υποδομές, στους τομείς
Σύνταξη και επικαιροποίηση γενικών σχεδίων ύδρευσης και ασφάλειας νερού
αποχέτευσης
Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές
Επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων
Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων
Κατασκευή και ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων
Εμβληματικά Έργα Ύδρευσης
Επέκταση, βελτίωση και συντήρηση λιμενικών υποδομών
αγροτικής οδοποιίας
αποκατάστασης των ανεξέλεγκτων χωματερών κ.α.

Στον «ΦιλόΔημο» εντάσσονται και όλα τα ώριμα σχέδια για την ανέγερση δημοτικών παιδικών σταθμών, ενώ ταυτόχρονα
εντάσσονται έργα για την επανάχρηση δημοτικών κτιρίων και την κατασκευή-ανέγερση νέων δημοτικών και σχολικών κτιρίων.

Στον Φιλόδημο εκτός από τα έργα συμπεριλαμβάνονται και
α) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
προσκλήσεις για την προμήθεια μηχανημάτων έργου
προσκλήσεις για την προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού
β) για την αναβάθμιση παιδικών χαρών
προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
Τέλος στον φιλόδημο εντάσσονται και όλα τα ώριμα σχέδια για την ανέγερση δημοτικών παιδικών σταθμών, ενώ ταυτόχρονα εντάσσονται έργα για την επανάχρηση δημοτικών κτιρίων και την κατασκευή-ανέγερση νέων δημοτικών και σχολικών κτιρίων.

Δες τα εργα στον Αλιμο εδώ

Δες τα Εργα σε Ελληνικό Αργυρούπολη εδώ

Δες τα έργα σε Ηλιούπολη εδώ

Δες τα έργα σε Γλυφάδα εδώ

Δες τα έργα σε Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη εδώ

Νότια Προάστια 05/04/2019

Φιλόδημος