Γλυφάδα – Σήμερα στις 17/07 16:00 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Για σήμερα Τετάρτη 17 Ιουλίου στις 16:00 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας.
Η Συνεδρίαση θα γίνει στοπ δημαρχιακό Μέγαρο στην διεύθυνση Αλσους 17 Γλυφάδα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

Eπικύρωση των πρακτικών της 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. έτους

Έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2019 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.). [εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος]

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.). [εισηγητής Π. Δορκοφίκης]

Aναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.). [εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος]

Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους [εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης]

Λήψη απόφασης για καθορισμό των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019. [εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος]

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκλησης V του Υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας». [εισηγητής Π. Κισκήρας]

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την εργασία με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού και κτιριακών υποδομών στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA – H2020 PDA EE22». [εισηγητής Π. Κισκήρας]

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την εργασία με τίτλο: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». [εισηγητής Π. Δορκοφίκης]

Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του δήμου μας. [εισηγητής Ορ. Τσάγκλας]

Διαγραφή οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από δαπάνη κατασκευής πεζοδρομίου του κ. Τσικνάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού. [εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος]

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα. [εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος]

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα. [εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος]

Χορήγηση αδειών εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. [εισηγητής Π. Κισκήρας]

Δες άλλες ειδήσεις από τον Δήμο Γλυφάδας εδώ

Notia Today 17 Ιουλίου 2019