Ο Δήμος Ηλιούπολης προσκαλεί εθελοντές Ψυχολόγους

Πρόσκληση σε Ψυχολόγους για εθελοντική εμεπιρία απευθύνει ο Δήμος Ηλιούπολης και συγκεκριμένα η Διεύθυνση κοινωνικής προστασίας – Υγείας Παιδείας και εθελοντισμού του Δήμου.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε ψυχολόγους που ενδιαφέρονται για εθελοντική εμπειρία στη διεξαγωγή ψυχολογικών συνεδριών σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, να ενταχθούν στο πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης του Δήμου μας.

Η δράση προσφέρει ένα δομημένο πλαίσιο για τη διεξαγωγή συνεδριών σε αυτόνομο χώρο του Δημαρχιακού μεγάρου κατά τις απογευματινές ώρες.

Ο χρονικός ορίζοντας της εθελοντικής δράσης κυμαίνεται μεταξύ έξι και εννέα μηνών.

Facebook
Twitter
Ψυχολόγοι

Προτεραιότητα δίνεται σε νέους επαγγελματίες ενώ θετικά αξιολογούνται η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η ψυχολογική εποπτεία.

Η παρεχόμενη Υπηρεσία:

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Δήμος Ηλιούπολης διαχρονικά μεριμνά για την προώθηση της ψυχικής υγείας διατηρώντας στο πάγιο δυναμικό του, αλλά και προσλαμβάνοντας σε συνάρτηση με τις εποχιακές ανάγκες, επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Αποστολή , είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού στην ψυχική υγεία και ειδικότερα, στην ψυχοσωματική ενότητα, με έμφαση στις σημαντικές περιόδους της ανάπτυξης, τους νέους και τους ανέργους.

Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στους κατοίκους της Ηλιούπολης και σε όλους όσους εργάζονται με παιδιά (0-18 ετών) εντός των ορίων του Δήμου.

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά του Τομέα:

Υπηρεσίες

Ψυχολογική συμβουλευτική
Βραχεία ψυχολογική θεραπεία
Ακρόαση και παραπομπή
Σχολική Διαλεκτική συμβουλευτική
Ψυχοδυναμικές και ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες
Ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη των υπηρεσιών
Ομιλίες και εισηγήσεις
Αιτήματα

Συμβουλευτική γονέων
Υποστήριξη στην εφηβεία
Διαπροσωπικές σχέσεις
Αυτοεκτίμηση
Επικοινωνία, έκφραση, διεκδικητικότητα
Άγχος
Καταθλιπτική συμπτωματολογία
Φοβίες/κρίσεις πανικού
Ψυχοσωματικά
Αρχές λειτουργίας

Ακεραιότητα, απλότητα, συνέπεια
Συνεχής κατάρτιση και ανάπτυξη
Ανατροφοδότηση
Συνεργασία με Πανεπιστημιακά ιδρύματα
Νόμος 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ. Α΄/20-12-1979):

«Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του… εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας…

Ο Ψυχολόγος πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει, ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση τον επαγγέλματός του.»

Οι Ψυχολογικές Υπηρεσίες βρίσκονται στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Μόνιμο προσωπικό
Μάρκος Ρήγος, Σχολικός Ψυχολόγος – PhD
Μαρία Πιλάτη, Κλινική Ψυχολόγος
Βασιλική Νίκου, Διοικητικός

Εποχιακή επάνδρωση
Συμβασιούχοι ψυχολόγοι (Πρόγραμμα «Ψυχολόγοι στα Σχολεία»)
Φοιτητές ψυχολογίας (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί)
Εθελοντές ψυχολόγοι

Πληροφορίες για τη δράση: Τηλ: 210.9970046, κ Μάρκος Ρήγος.
Αιτήσεις στο: rigosm@ilioupoli.gr