Προκύρηξη της Αστυνομίας για την εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

Στο site της Ελληνικής Αστυνομίας αναρτήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Στην προκύρηξη αναφέρονται
Ο αριθμός των εισακτέων. 310 για την σχολή αστυφυλάκων και 40 για την σχολή των αξιωματικών.
Τα προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι.
Τα απ[αιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης.
Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι την ώρα 15.00 της 05-06-2019.
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.
Τέλος περιγράφονται με λεπτομέρειες οι ειδικές εξετάσεις όπως η ψυχοτεχνική δοκιμασία και η αθλητική δοκιμασία.
Μπορείτς να κατεβάσετε ολόκληρη την προκύρηξη από εδώ

Δες άλλες αστυνομικές ειδήσεις εδώ

Νότια Προάστια 27 Μαϊου 2019

Sxoli astynomias