Προσλήψεις 12μηνης διάρκειας στον Δήμο Γλυφάδας

15 άτομα για κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση “Κ.Α.Π.ΠΑ.”.
Οι ειδικότητες των προς πρόσληψη πολιτών είναι 10 Γυμναστές 2 Μουσικοί,1 Ηθοποιός,1 Δάσκαλος Φωτογραφίας και 1 Δάσκαλος χορών.
Ειδικότερα ζητούνται
4 Καθηγητές φυσικής αγωγής ειδικότητας Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού ή Ευρωστίας
2 Καθηγητές φυσικής αγωγής ειδικότητας ειδικής φυσικής αγωγής
1 Καθηγητή φυσικής αγωγής ειδικότητας παραδοσιακών χορών
1 Καθηγητή φυσικής αγωγής ειδικότητας Καλαθοσφαίρισης
1 Καθηγητή φυσικής αγωγής ειδικότητας Ρυθμικής Γυμναστικής
1 Καθηγητή φυσικής αγωγής ειδικότητας Αντισφαίρισης
1 Μουσικός με ειδικότητα Πιάνου
1 Μουσικός ανώτερων θεωρητικών (αρμονία φούγκα)
1 Δάσκαλος Θεάτρου (Ηθοποιός)
1 Δάσκαλος χορών Latin

1 Δάσκαλος Φωτογραφίας

Δες άλλες ειδήσεις από τον Δήμο Γλυφάδας εδώ

Εδώ μπορείτε να δείτε τα απαραίτητα προσόντα και λοιπές πληροφορίες.

Νότια Προάστια 17 Μαϊου 2019

προσληψεις