Προσλήψεις ιπταμένων και προσωπικού εδάφους από την Aegean

Σε προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών της προχωρά η Aegean.
Για τους άνδρες είναι απαραίτητο να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις Στα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται πρόσφατη φωτογραφία.
Οι θέσεις που ζητά η Aegean είναι
Flight Crew
CRM Business Intelligence (BI) Developer
Human Resources Officer
Senior Network Administrator
Call Center Agent
Cabin Crew Member
Call Center Agent (Part-Time)

Μπορείτε να δείτε τις θέσεις, την ημερομηνία έκδοσης της προκύρηξης και να υποβάλετε αίτηση εδώ

Νότια Προάστια 02 Ιουνίου 2019

Αεγεαν