Προϋπολογισμοί Δήμων για το 2020. Ετσι πρέπει να καταρτιστούν, όλο το ΦΕΚ

 

σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση με την οποία παρέχονται οδηγίες για την συμπλήρωση του προϋπολογισμού των Δήμων και των περιφερειών για το οικοομικό έτος 2020.
Σύμφωνα με αυτόν οι ΟΤΑ υποχρεούνται να καταρτίζουν τουλάχιστον Ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί
υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης
Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ενώ προτεραιότητα έχουν οι υποχρεωτικές δαπάνες.
Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον προϋπολογισμό μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους.

Διάβασε όλο το Φ.Ε.Κ. εδώ

Δες άλλες ειδήσεις εδώ
Notia Today 5 Αυγούστου 2019