Οι ακατάλληλες για κολύμβηση παραλίες σε Π.Φάληρο, Αλιμο, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα

ακατάλληλες για κολύμβηση παραλίες

Οι ακατάλληλες για κολύμβηση παραλίες σε Π.Φάληρο, Αλιμο, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα Ακατάλληλες για κολύμβηση κρίθηκαν ορισμένες παραλίες σε Π.Φάληρο, Αλιμο, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Βάρκιζα από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ). Οι παράμετροι που εξετάστηκαν στην έρευνα είναι οι εξής: • Κολοβακτηρίδια• Εντερόκοκκοι• Ε-Coli• Φυσικοχημικές παράμετροι (απορρυπαντικά, ορυκτέλαια, φαινόλες) και μη εργαστηριακά εκτιμούμενεςοπτικές παράμετροι (χρώμα, […]