Γλυφάδα – Πρόσκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός σχεδίου πόλεως

Γλυφάδα - Πρόσκληση σε ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων

Γλυφάδα – Πρόσκληση σε ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων Από τις Διευθύνσεις Δασών Ανατολικής Αττικής και Πειραιά και τα αντίστοιχα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων, στο πλαίσιο αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους οιασδήποτε μορφής διοικητικές πράξεις που αφορούν τα […]