Δήμος Γλυφάδας.Μεγάλα προβλήματα, άκυρες οι αποφάσεις επιτροπών

Γιώργος Παπανικολάου

Δήμος Γλυφάδας.Μεγάλα προβλήματα, άκυρες οι αποφάσεις επιτροπών Συννεφιάζει ο ουρανός πάνω από την παράταξη του Δημάρχου Γλυφάδας, “Η Γλυφάδα μας” αλλά και πάνω από τον ίδιο τον Δήμαρχο Γιώργο Παπανικολάου.Αιτία δεν είναι ο Μαρτιάτικος καιρός αλλά δύο αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες ακυρώνονται αποφάσεις α) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδαςβ) της […]