Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα τυριού ΡΟΚΦΟΡ που διατέθηκε από τα ΑΒ λόγω Σαλμονέλας

ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα τυριού ΡΟΚΦΟΡ που διατέθηκε από τα ΑΒ Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σχετικά με την προληπτική ανάκληση τυριού ροκφόρ, λόγω πιθανής παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. Πρόκειται για τυρί ροκφόρ Γαλλικής προέλευσης με εμπορική ονομασία «SOCIETE ROQUEFORT» 100g+25g free, με αριθμό […]