Δήμος Αλίμου – Νέο απορριματοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων

Δήμος Αλίμου - Νέο απορριματοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων

Δήμος Αλίμου – Νέο απορριματοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων Ο Δήμος Αλίμου, στοχεύοντας σε περισσότερη ανακύκλωση, υιοθετεί ένα νέο ρεύμα αποκομιδής απορριμμάτων που βασίζεται στους καφέ κάδους για τα οργανικά απόβλητα (βιοαπόβλητα). Στο πλαίσιο ενίσχυσης αυτού του νέου προγράμματος Ανακύκλωσης ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης παρέλαβε από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη ένα νέο απορριμματοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων, […]