Προκλητική διεκδίκηση της Εκκλησίας εις βάρος του Ασκληπιείου Βούλας

Προκλητική διεκδίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος εις βάρος του Ασκληπιείου Βούλας

Προκλητική διεκδίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος εις βάρος του Ασκληπιείου Βούλας Από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με διεκδικήση της Εκκλησίας της Ελλάδος εις βάρος του Ασκληπιείου Βούλας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την ανάκληση της υφιστάμενης από το 1925 απαλλοτρίωσης για τμήμα της έκτασης στην οποία ανεγέρθηκε, στεγάζεται και λειτουργεί το «Ασκληπιείο» της […]