Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γονείς Έφηβοι & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γονείς Έφηβοι & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γονείς Έφηβοι & Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης , η Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης οργανώνει σε συνεργασία με τον Σύλλογο του 2ου Γυμνασίου Αργυρούπολης και την ΄Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων κύκλο σεμιναρίων για γονείς και μαθητές με τον τίτλο: ΓΟΝΕΙΣ ΕΦΗΒΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ […]