Γονείς και Παιδιά – Επικοινωνία, Οργάνωση, Όρια συζήτηση στα 3Β

Γονείς και Παιδιά – Επικοινωνία, Οργάνωση, Όρια συζήτηση στα 3Β

Γονείς και Παιδιά – Επικοινωνία, Οργάνωση, Όρια συζήτηση στα 3Β Στα πλαίσια ενημέρωσης γονέων και μαθητών για την πρόληψη του εκφοβισμού καθώς και παραβατικών συμπεριφορών ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οργανώνει σεμινάρια ομιλίες στα σχολεία από διακεκριμένους ψυχολόγους που μέσα από διαδραστική συζήτηση και βιωματική προσέγγιση θα βοηθήσει τους γονείς και τα παιδιά να επικοινωνούν […]