Γ. Μακαριγάκης – Νέος Αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας & τεχνικών θεμάτων

Γ. Μακαριγάκης - Νέος Αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας & τεχνικών θεμάτων

Γ. Μακαριγάκης – Νέος Αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας & τεχνικών θεμάτων Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Αλίμου κου Ανδρέα Κονδύλη, ορίζεται ο κος Γιώργος Μακαριγάκης νέος Αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας & τεχνικών θεμάτων, Ο κος Μακαριγάκης, η θητεία του οποίου θα λήξει την 14η Σεπτεμβρίου του 2020, θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες 1.Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας όλων […]