91 Προσλήψεις στον Δήμο Αγίου Δημητρίου – έως 8 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

91 Προσλήψεις στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

91 Προσλήψεις στον Δήμο Αγίου Δημητρίου – έως 8 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων -4-μηνών, συνολικού αριθμού ενενήντα ενός (91) ατόμων, προχωράει ο Δήμος Αγίου Δημητρίου. Οι προσλήψεις θα γίνουν για τη αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Οι θέσεις […]