Προσλήψεις υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ στον Δήμο Νέας Σμύρνης

Προσλήψεις υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ στον Δήμο Νέας Σμύρνης

Προσλήψεις υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ στον Δήμο Νέας Σμύρνης Σε προσλήψεις τεσσάρων ατόμων προχωρά ο δήμος Νέας Σμύρνης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, με κάλυψη της δαπάνης […]