Διαγωνισμός μίσθωσης απορριμματοφόρου από τον Δήμο Αλίμου προϋπολογισμού 60.000€

απορριμματοφορο

Διαγωνισμός μίσθωσης απορριμματοφόρου από τον Δήμο Αλίμου προϋπολογισμού 60.000€ Διαγωνισμό προκυρρήσει ο Δήμος Αλίμου για την μίσθωση Απορριμματοφόρου, για έκτακτες ανάγκες του Δήμου, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 60.000€.Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 μήνες. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αλίμου, οδός Αριστοτέλους 53 την 23/07/2019,ώρα 10:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού […]