Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καλλιθέας την Πέμπτη 21-11, τα θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καλλιθέας την Πέμπτη 21-11, τα θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καλλιθέας την Πέμπτη 21-11, τα θέματα Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:30, θα συνεδριάσει το Δημοτικό συμβούλιο Καλλιθέας. Η πρόσκληση που έστειλε ο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κυριακόπουλος Γεώργιος περιλαμβάνει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω 22 θέματα ημερήσιας διάταξης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Συζήτηση επί του σχεδίου ψηφίσματος της […]