ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3Β ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 28/02/2019 Από τον Δήμο Βάρης – Βούλα – Βουλιαγμένης μας στάλθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου για την εκκίνηση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Δεδομένου του ότι ένα από τα βασικά ζητούμενα είναι η ενεργής συμμετοχή των πολιτών του […]