Νέα τμήματα στην εκπαίδευση διά βίου μάθησης στην Νέα Σμύρνη

Νέα τμήματα στην εκπαίδευση διά βίου μάθησης στην Νέα Σμύρνη

Νέα τμήματα στην εκπαίδευση διά βίου μάθησης στην Νέα Σμύρνη Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Σ.Π.Α.) είναι ένας από τους πρώτους Δήμους της χώρας που δημιούργησε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. […]